Terms and conditions

společnosti ZENERGY s.r.o. se sídlem Bubenská 575/23, Praha 7, 170 00 IČ: 05190991, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 4366284309/0800 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 259106

(dále jen "Poskytovatel")